Loading Tečajevi

IBM Blueworks live

  11.05.2017. - 12.05.2017.
Trajanje tečaja :  2 Dana
Program tečaja obuhvaća uvod u poslovno modeliranje, uvod u Blueworks Live, prikaz rada s alatom te praktične vježbe.

Program tečaja fokusira se na:

  • uvod u poslovno modeliranje i ciklus unapređenja procesa, uvod u Blueworks Live, prikaz rada s alatom (objašnjenje pojmova i funkcionalnost alata)
  • vježba na pripremljenom primjeru (definiranje opsega i ciljeva projekta, izrada poslovnih procesa AS-IS i TO-BE i analiza procesa, dodavanje detalja na dijelove procesa, kolaboracija, export procesnog mofela i korištenje predložaka

IBM Blueworks Live je alat koji je zamjenio Lombardi Blueworks Live i Blueprint.

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net

Ostali termini tečaja:

05.04.2017.06.04.2017.

17.05.2017.18.05.2017.

01.06.2017.02.06.2017.

Prijavi se na ovaj tečaj