Politika kvalitete

Misija

Misija CROZ-a je da naši stručnjaci budu uvijek dovoljno educirani i inovativni kako bi korisnicima bili spremni pomoći u savladavanju novih IT koncepata, tehnologija i metodologija, te kako bi bili spremni razviti specifična i prema potrebi tehnološki zahtjevna poslovna rješenja.

Vizija

Biti prepoznati kao kvalitetan partner u području primjene informacijskih tehnologija, koji zna i može razviti kompleksna rješenja, i nametnuti se kao vodeća tvrtka u području konzaltinga i edukacije IT stručnjaka, sa posebnim naglaskom na softverski razvoj i korištenje naprednih tehnologija.

Vrijednosti

Temeljne vrijednosti CROZ-a su: stručnost, inovativnost, predanost i timski duh.

Politika kvalitete

Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima CROZ d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Zbog neophodnosti brzog stjecanja znanja i stalnih promjena u svijetu IT-a, posebnu pažnju posvećujemo edukaciji, prilagodbi poslovnih procesa, usavršavanju u prijenosu znanja i komunikaciji prema korisnicima i između samih djelatnika tvrtke. Osim već postojećeg niza vlastitih edukacijskih usluga, unaprijed pripremljenih kataloških tečajeva, prilagođenih radionica, konzaltinga na stvarnim projektima, urednog vođenja i praćenja izvođenja projekata, namjeravamo obaviti i poboljšanja u projektnom vođenju i praćenju tehnoloških trendova te nadzoru i kontroli poslovnih procesa tvrtke.

Uz već tradicionalne vrijednosti kao što su stručnost i inovativnost, te predanost i timski duh djelatnici će i dalje imati mogućnost i obvezu stalno se razvijati i usavršavati, te stvarati okruženje za ugodan i efikasan rad.

Posebnu pažnju posvetit ćemo zadržavanju postojeće baze korisnika te stalnoj prisutnosti kod svih mainframe korisnika, svjesni da ćemo ove ciljeve ostvariti isključivo s naglaskom na usavršavanje i kvalitetu usluga na tim područjima.

Za što kvalitetnije ispunjenje strateških ciljeva bit će uspostavljeni pojedinačni mjerljivi ciljevi koji se odnose na kvalitetu u vidu ispunjenja zahtjeva kupaca i zainteresiranih strana.

Primjenjivat ćemo i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i težiti nadilaženju tih zahtjeva.

Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom naš je stalan zadatak.

Predsjednik Uprave: Vjekoslav Jadrešić

Datum: 18. rujna 2008.

Ova politika kvalitete primjenjuje se na implementirani i certificirani sustav upravljanja kvalitetom u poslovanju CROZ ureda u Zagrebu.

CROZ ISO 9001 certifikat

CROZ sukladno ISO 9001:2008 ima dokumentirani postupak koji opisuje proces internog razvoja, a koji se odvija u fazama (Inception, Elaboracija, Konstrukcija, Tranzicija). Primjeri dokumenata kojima se kontrolira i nadzire proces razvoja su:  Projektna povelja, Mjesečni izvještaj sponzoru, Evidencija utrošenih sati, Plan faza i iteracija, Završni izvještaj o projektu,  Zahtjevi za promjenama.

Način provođenja procesa utvrđen je kroz sljedeće dokumentirane postupke:

a)    procesi upravljanja

 • DP-54.01 Strateško upravljanje

b)    poslovni procesi

 • DP-72.01 Prodaja
 • DP-73.01 Razvoj novih proizvoda
 • DP-75.01 Upravljanje projektima
 • DP-75.02 Održavanje
 • DP-75.03 Edukacija
 • DP-75.04 Implementacija
 • RU-75.01 Pružanje konzultantskih usluga

c)    procesi podrške

 • DP-42.01 Upravljanje dokumentima i zapisima
 • DP-74.01 Nabava
 • DP-82.01 Interni audit
 • DP-83.01 Upravljanje nesukladnostima
 • DP-85.01 Popravne i preventivne radnje

Certifikati naših djelatnika

U CROZ-u je konstantno u tijeku interna izobrazba zaposlenika kako bi se stvorile stručne osobe koje kvalitetno ispunjavaju zadatke koji su im povjereni. U skladu s potrebama tvrtke definira se Godišnji plan izobrazbe u kojem su navedene sve edukacije koje zaposlenici trebaju odraditi tijekom godine. U Godišnjem planu se definiraju teme, krajnji rokovi za obavljanje izobrazbe. Izobrazba zaposlenika prati se kroz aplikaciju za praćenje školovanja. Vrednovanje djelotvornosti izobrazbe provode direktori i voditelji odjela najmanje jednom godišnje.

Također, razvijen je i proces mentoriranja novih djelatnika koji uključuje praktično osposobljavanje novog djelatnika u sklopu projekta na kojem radi uz nadzor i usmjeravanje mentora te organizirane radionice CROZ-ovog višeg stručnjaka kojima je cilj izgraditi kvalitetne i široko stručne mlade ljude.

Djelatnici CROZ-a imaju skupa čak preko 400 stručnih certifikata iz područja informatičkih tehnologija!

Tagovi: