Loading Tečajevi

IBM Blueworks live

  18.10.2018. - 18.10.2018.
Trajanje tečaja :  1 Dan
Program tečaja obuhvaća uvod u poslovno modeliranje, uvod u Blueworks Live, prikaz rada s alatom te praktične vježbe.

Program tečaja fokusira se na:

  • uvod u poslovno modeliranje i ciklus unapređenja procesa, uvod u Blueworks Live, prikaz rada s alatom (objašnjenje pojmova i funkcionalnost alata)
  • vježba na pripremljenom primjeru (definiranje opsega i ciljeva projekta, izrada poslovnih procesa AS-IS i TO-BE i analiza procesa, dodavanje detalja na dijelove procesa, kolaboracija, export procesnog mofela i korištenje predložaka

IBM Blueworks Live je alat koji je zamjenio Lombardi Blueworks Live i Blueprint.

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

13.12.2018. – 13.12.2018.

Prijavi se na ovaj tečaj

Suglasan sam da mi se na adresu elektroničke pošte dostavljaju obavijesti društva CROZ d.o.o. vezano za edukacijsku ponudu. Upoznat/a sam da sam u mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu CROZ d.o.o., Zagreb, Lastovska 23 ili putem maila na learn@croz.net, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; opozivom suglasnosti na obradu osobnih podataka odričem se prava na sudjelovanje u edukaciji. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na mail adresu: dfiala@croz.net.