Loading Tečajevi

Java 2: osnovni programski paketi i alati za razvoj

  04.06.2018. - 08.06.2018.
Trajanje tečaja :  5 Dana
Tečaj je namjenjen početnicima u svijetu Java programiranja koji su savladali osnove samog jezika, ali i onima s nešto više iskustva kojima je potrebno popuniti rupe u znanju, ili ga osvježiti

Tečaj daje pregled u neke od osnovnih paketa i alata koji su dio Javinog standardnog kita za razvoj aplikacija (JDK), kao i one koje nisu dio standarnog kita ali su dobra praksa za korištenje u svim razvojnim projektima koji koriste Javu. Namjenjen je početnicima u svijetu Java programiranja koji su savladali osnove samog jezika, ali i onima s nešto više iskustva kojima je potrebno popuniti rupe u znanju, ili ga osvježiti.

  • Pregled Javinog ekosistema, Class Loaderi
  • Apache Maven build, organizacija projekta, dependency management
  • Unit testiranje, JUnit
  • Alati za mockup, Mockito
  • Paketi za logging, SLF4J fasada
  • Računanja s vremenom: java.util.Date i java.time API
  • Odabrani standardni paketi u JDK-u, Google Guava
  • Konkurentno programiranje: thread-safety, thread-safe omotači, konkurentni utilityji, konkurentne kolekcije
  • Dobre prakse pisanja projekata u Javi

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

23.07.2018. – 27.07.2018.

24.09.2018. – 28.09.2018.

15.10.2018. – 19.10.2018.

12.11.2018. – 16.11.2018.

Prijavi se na ovaj tečaj

Suglasan sam da mi se na adresu elektroničke pošte dostavljaju obavijesti društva CROZ d.o.o. vezano za edukacijsku ponudu. Upoznat/a sam da sam u mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu CROZ d.o.o., Zagreb, Lastovska 23 ili putem maila na learn@croz.net, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; opozivom suglasnosti na obradu osobnih podataka odričem se prava na sudjelovanje u edukaciji. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na mail adresu: dfiala@croz.net.