Loading Tečajevi

Održiva SOA

  29.09.2017. - 29.09.2017.
Trajanje tečaja :  1 Dan
Polaznici će na ovom tečaju kroz interaktivne prezentacije upoznati osnovne principe servisne orijentiranosti, opis slojeva SOA referentne arhitekture, automatizaciju procesa u SOA okruženjima, metodološku podršku za SOA-u te SOA Governance.

Cilj tečaja je demistifikacija ovog sve popularnijeg arhitekturalnog koncepta, razlaganjem i analizom ključnih principa, arhitekture i metodologija koje se koriste pri implementaciji SOA rješenja u enterprise okolini.

Polaznici će na ovom tečaju kroz interaktivne prezentacije upoznati osnovne principe servisne orijentiranosti, opis slojeva SOA referentne arhitekture, automatizaciju procesa u SOA okruženjima, metodološku podršku za SOA-u te SOA Governance.

Tečaj će također objasniti kako se Complex Event Processing i Event Driven Architecture odnose prema servisno orijentiranoj arhitekturi.

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

12.10.2017. – 12.10.2017.

Prijavi se na ovaj tečaj

Suglasan sam da mi se na adresu elektroničke pošte dostavljaju obavijesti društva CROZ d.o.o. vezano za edukacijsku ponudu. Upoznat/a sam da sam u mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu CROZ d.o.o., Zagreb, Lastovska 23 ili putem maila na learn@croz.net, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; opozivom suglasnosti na obradu osobnih podataka odričem se prava na sudjelovanje u edukaciji. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na mail adresu: dfiala@croz.net.