Loading Tečajevi

Uspješno pregovaranje

  06.04.2017. - 07.04.2017.
Trajanje tečaja :  2 Dana
Pregovaranje je proces koji podliježe zakonitostima koje je potrebno izvrsno poznavati kako bi sve strane na kraju pregovora bile zadovoljne.

Cilj ovog treninga vrlo je jasan – poboljšati pregovaračke vještine svih sudionika. Cilj je dograditi vještine utjecaja, komunikacije i pregovaranja kako bi se izgradio suptilan, pošten i svjestan pregovarač koji zna svoj posao, zna svoj cilj, koji u svakom trenutku zna što se događa, koji zna kada može ili mora pregovarati tvrdo, koji zna kada treba ipak malo popustiti i koji cijelo vrijeme ima na umu dobrobit svih sudionika pregovora.

Polaznici ovog treninga naučit će:

  • osnovne koncepte pregovaranja
  • upravljati procesom pregovaranja
  • faze pregovaračkog procesa i njihove zakonitosti
  • odabrati adekvatni stil i tehniku pregovaranja, ovisno o situaciji u kojoj se nalaze
  • adekvatno se pripremiti za pregovaranje
  • objektivno sagledati sve strane i interese tijekom pregovaranja
  • pregovarati smireno i dati si vremena za odlučivanje
  • iskoristiti povoljnu poziciju u pregovaranju te izvući najviše što se može iz nepovoljne
  • usmjeriti tijek pregovaranja na win-win situaciju

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

16.03.2017.17.03.2017.

11.05.2017.12.05.2017.

08.06.2017.09.06.2017.

Prijavi se na ovaj tečaj