Loading Tečajevi

Uvod u Enterprise arhitekturu i TOGAF

  03.12.2018. - 04.12.2018.
Trajanje tečaja :  2 Dana
Tijekom dva radna dana će se proći kroz osnovne koncepte EA, principe i vrijednosti koje EA donosi. Prodiskutirat će se okviri za EA s naglaskom na najkompletniji framework, TOGAF.

Tečaj služi kao priprema za projekt uvođenja, odnosno usvajanja Enterprise arhitekture u organizaciji.

Tijekom dva radna dana će se proći kroz osnovne koncepte EA, principe i vrijednosti koje EA donosi. Prodiskutirat će se okviri za EA s naglaskom na najkompletniji framework, TOGAF. Naglasak će se staviti i na različite perspektive i poslovne uloge EA, kao i na potrebu za dobrom upravljačkom strukturom u organizaciji, jednom kad EA dobije svoje mjesto u upravljanju poslovno-tehničkim okruženjem.

Na kraju se detaljno prolazi kroz TOGAF, kako bi se definirala konkretna područja i okvirni plan njegove primjene u organizaciji.

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

03.10.2018.04.10.2018.

29.11.2018. – 30.11.2018.

Prijavi se na ovaj tečaj

Suglasan sam da mi se na adresu elektroničke pošte dostavljaju obavijesti društva CROZ d.o.o. vezano za edukacijsku ponudu. Upoznat/a sam da sam u mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu CROZ d.o.o., Zagreb, Lastovska 23 ili putem maila na learn@croz.net, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; opozivom suglasnosti na obradu osobnih podataka odričem se prava na sudjelovanje u edukaciji. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na mail adresu: dfiala@croz.net.