Donirali smo Odjel za torakalnu kirurgiju KBC Dubrava

I petu godinu zaredom CROZ je odlučio sredstva namijenjena kupovini božićnih poklona našim poslovnim partnerima prenamijeniti i donirati onima kojima je to potrebno.

Za Božić 2008. godine donirali smo udrugu Krijesnica. Donacija za Krijesnicu bila je u svrhu uređenja njihovog polivalentnog prostora u Klaićevoj namijenjenog djeci koja se liječe u dnevnoj bolnici.

Donacija za Božić 2009. godine otišla je u ruke SOS – Dječjeg sela Hrvatska. Naša donacija sastojala se od računalne opreme koja se rasporedila po SOS – Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci te 5 SOS – Zajednica mladih.

Za Božić 2010. godine donirali smo EKG uređaj Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Vukovar.

Prošle godine donirali smo infusor i perfusor Odjelu za pedijatriju Opće županijske bolnice Pakrac. Ti aparati su posebno važni prilikom transporta malih pacijenata iz Pakraca u Zagreb.

Ove godine odlučili smo donirati bronhoskop Odjelu za torakalnu kirurgiju KBC Dubrava.

Svaka pomoć Odjelu za torakalnu kirurgiju KBC Dubrava je izrazito dobrodošla, stoga još jednom zahvaljujemo našim klijentima na uspješnoj suradnji koja je omogućila da osoblju bolnice i njihovim pacijentima poklonimo ono što im je zaista bilo potrebno.

Tagovi: