FYI by CROZ 12/2012

Izdanje 12, svibanj 2012
Tema broja: Social Business

Mogu li društvene mreže doprinijeti svakodnevnom poslovanju i ako da u kolikoj mjeri? Možete li uspješno poslovati ako niste u toku s modernim marketinškim praksama? Kako koristiti društvene mreže konkretno u bankarskom sektoru?

Ovo su samo neka od pitanja na koja odgovor možete saznati i ovom izdanju FYI by CROZ časopisa.

Prelistaj FYI