U CROZ-u održano događanje „Prediktivna analitika i Fraud Management“

Događanje posvećeno primjeni tehnika i alata za naprednu analizu podataka s ciljem poboljšanja poslovanja s jedne, ali i sprečavanja zloporaba i neželjenih ponašanja s druge strane, održano je jučer u Learn@CROZ edukacijskom centru.
Objavljeno 20.03.2015.

Događanje posvećeno primjeni tehnika i alata za naprednu analizu podataka s ciljem poboljšanja poslovanja s jedne, ali i sprečavanja zloporaba i neželjenih ponašanja s druge strane, održano je jučer u Learn@CROZ edukacijskom centru.

U nizu predavanja stručnjaci iz CROZ-a i IBM-a su kroz mnoge primjere i savjete s fokusom na bankarsku i osiguravateljsku industriju te marketing i državne ustanove ukazali kako uloga prediktivne analize i ranog otkrivanja prevara može biti ključna za uspjeh poslovnog pothvata.

Na samom početku Luka Stepinac je uz pomoć SentiMentera, alata za naprednu analizu sentimenta, pokazao što se sve može pročitati iz šume podataka koja nas okružuje.

Gost iz IBM-a, kolega Klemen Košelj, u prvom je predavanju naglasio važnost prediktivne analize u svakodnevnom poslovanju što je i potkrijepio primjerima iz svjetske prakse.

Darko Benšić prezentirao je alat Watson Explorer koji za cilj ima u realnom vremenu istraživati, analizirati i interpretirati podatke te ih prikazati na jednom mjestu. Takav alat izvrstan je u kontekstu Customer 360 pogleda jer pruža mogućnost da se u realnom vremenu odgovori kako i zašto se nešto dogodilo koristeći napredne kognitivne servise neuronskih mreža, tekst i sentiment analize. Kada se Watson Explorer nadogradi s modelima prediktivne analize, interaktivno predviđa što bi se moglo dogoditi, npr. koji će produkt korisnik slijedeći kupiti.

Sam pojam prediktivne analize uz naglasak na to zašto se prediktivna analiza upotrebljava tj. koja joj je svrha te što u konačnici omogućuje, prezentirao je Vladimir Mihaljević. Na primjerima praktične primjene kroz modele segmentacije i klasifikacije, prezentirano je što je sve potrebno osigurati za adekvatnu i uspješnu implementaciju prediktivne analize kao i njen konačni utjecaj na optimizaciju poslovnih procesa. U tu je svrhu predstavljen IBM-ov alat za prediktivnu analizu SPSS Modeler kao i drugi IBM-ovi proizvodi koji su neophodni za pravovremen i jednostavan deployment (ADM, CADS).

Ugodno, ali i korisno druženje završeno je prezentacijom u kojoj su pomoću SentiMentera analizirani neki aktualni pojmovi spomenuti tijekom događanja.

Tagovi:
Povratak