Kontakt

Objavljeno 27.09.2015.

CROZ d.o.o.

Lastovska 23
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 6184 831
Fax: +385 (0)1 6184 833
E-mail: croz@croz.net

OIB 86132384544

Za sve upite u vezi edukacije: learn@croz.net

 

PD CROZ d.o.o. Beograd

Bulevar Zorana Đinđića 105/16
11070 Novi Beograd
Srbija

Telefon: +381 (11) 3130 792
E-mail: croz-sr@croz.net

 

CROZ B.V.
Deurloostraat 111
1078 DZ Amsterdam
Nizozemska

 

CROZ d.o.o.
Železna cesta 14
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Osnovni podaci o tvrtci

Puni naziv tvrtke:
CROZ d.o.o. za informatičku djelatnost

Skraćeni naziv tvrtke:
CROZ d.o.o.

Sjedište tvrtke:
Lastovska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB:
86132384544

MBS:
080440187, Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital:
100.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Predsjednik uprave:
Vjekoslav Jadrešić

Poslovne banke tvrtke:
Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka, HR57 2402006 1100516964
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, HR54 2340009 1110206937
Sberbank d.d., Zagreb, HR93 2503007 1100040422
Addiko Bank d.d., Zagreb, HR68 2500009 1101361086
Zagrebačka banka d.d., Zagreb, HR59 2360000 1101615116
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, HR29 2484008 1106516075

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

E-mail: dfiala@croz.net

Mobitel: +385 91 2260875

Kontaktirajte nas

Vaši podaci će biti pohranjeni, a e-mail adresa korištena isključivo u svrhu zbog koje nas kontaktirate.