Aplikacija za podršku kreditnom poslovanju građana

Aplikacija za podršku kreditnom poslovanju građanstva (LWA – Loan Workflow Application) jest web aplikacija namijenjena bankama koja u potpunosti podržava poslovne procese vezane uz kredite stanovništvu. Obuhvaća sve faze od izrade uvodne ponude preko ugovaranja do kraja razdoblja otplate.

Administracijski modul pomaže pri dodavanju novih i izmjeni postojećih modela kreditnih proizvoda. Arhitektura sustava omogućuje integraciju s postojećim bankarskim sustavima, a sve je uspješno dokazano implementacijom u bankama iz nekoliko zemalja srednje i istočne Europe.

Opis proizvoda: LWA – Loan Workflow Application

Aplikacija za podršku kreditnom poslovanju građanstva LWA je web aplikacija dizajnirana za obradu kredita stanovništvu (od klijentovog zahtjeva do kraja perioda otplate) integrirana s drugim bankarskim sustavima i bazama podataka.

Sastoji se od 4 osnovna dijela: uvodne ponude, ugovori, otplata i administracija vrsta kredita. Uvodna ponuda se koristi pri razgovoru s klijentom, a pomaže jednostavnoj izradi kreditne ponude. Podsustav Ugovori pokriva procese od kreditnog zahtjeva do izrade ugovora i isplate kredita, dok Otplata pomaže pratiti redovitost kroz period otplate. Administracija vrsta kredita omogućava kreiranje novih, odnosno modifikaciju postojećih vrsta kredita na vrlo jednostavan način.

Funkcionalnosti sustava:

 • Modularna struktura omogućava brzo i jednostavno kreiranje nove vrste kredita što se postiže različitom kombinacijom velikog broja parametara kao što su: kamatna stopa; rok otplate; valuta i valutna klauzula; naknade; premije osiguranja; dinamika otplate; više vrste scoring i pre-scoring algoritama i mnogi drugi.
 • Čuvanje svih podataka o klijentu: matični, adresni i podaci o poslodavcu; osobni podaci s utjecajem na kreditnu sposobnost; financijski podaci (prihodi i obveze); upozoravajući i isključujući čimbenici, itd.
 • Mogućnost pre-scoringa, izračuna okvirne ocjene kreditne sposobnosti na temelju podataka prikupljenih razgovorom i iz postojećih baza podataka
 • Svi potrebni izračuni (otplatni iznosi i plan, EKS, iznosi naknada i sl.)
 • Unos podatka samo jednom štedi vrijeme i smanjuje broj grešaka
 • Maksimalno iskorištenje postojećih podataka o klijentu
 • Višejezičnost
 • Elektroničko odobravanje kredita: ručni, ubrzani ili automatizirani proces; suradnja više organizacijskih jedinica; elektronički potpis; nivoi odobrenja propisani od banke.
 • Izrada kreditnih ponuda preko poslovnice ili poslovnog partnera
 • Automatska izrada kreditnog zahtjeva temeljenog na kreditnoj ponudi
 • Automatska izrada svih potrebnih dokumenata
 • Dodavanje skeniranih dokumenata određenom kreditnom zahtjevu
 • Isplata kredita
 • Automatsko obavještavanje poslovnog partnera o isplati kredita, izračun naknade i ispis dokumentacije
 • Automatski izračuni i knjiženja
 • Automatsko otvaranje korisničkog računa
 • Automatsko izračunavanje prekoračenja duga i slanje opomena
 • Nadgledanje otplata kredita i upozorenja kod neurednih računa
 • Processing (reminders) and automatic posting of reminder costs

Integracija s ostalim sustavima:

 • MIDAS
 • ApPello
 • HROK – Hrvatski registar obveznika po kreditima
 • Crne liste
 • Active Directory
 • Tečajne liste

Tehnička podloga:

 • IBM WebSphere aplikacijski server
 • IBM DB/2
 • LDAP/Active Directory kao baza korisnika
 • J2EE aplikacijska platforma
 • Korisničko sučelje kroz standardni Internet preglednik (Internet Explorer, Adobe Reader)

Tagovi: