Like My Idea


www.likemyidea.com


LIKE MY IDEA (LMI) softversko je rješenje za upravljanje idejama u organizaciji. Ovaj alat za društveno poslovanje omogućuje prikupljanje i upravljanje idejama na jedinstvenom virtualnom mjestu dostupnom svim zaposlenicima organizacije. Zahvaljujući sustavu gamifikacije i mehanizmima motiviranja, LIKE MY IDEA potpomaže stvaranje poslovnog okruženja u kojem se potiče inoviranje. Svaki član LIKE MY IDEA zajednice pozvan je izraziti i elaborirati svoje ideje, javno ili anonimno, na jednostavan, zabavan i lean način.

Like My Idea

LMI integrira dvije IBM tehnologije, IBM Connections kao poslovnu platformu za umrežavanje i kolaboraciju, te IBM Business Process Manager za provođenje ideja kroz aktivnosti kontinuiranog unapređivanja te procese evaluacije, odobravanja i implementacije. LMI egzistira i samostalno na IBM Connections platformi, dolazeći u light verziji.

Pored interne uporabe, LMI može uključiti i poslovne korisnike i/ili partnere na B2B razini.

LMI omogućuje fokusiranje na jasne ideje koje uživaju potporu organizacije te znanje koje pomaže da se kreativnost i uspjeh razvijaju u organizaciji.

Saznajte više na www.likemyidea.com

Preuzmite LMI brošuru

Tagovi: