IBM Rational Quality Manager u Raiffeisenbank

Financijski sektor

Testiranje navedenima alatima puno je sigurnije i kvalitetnije jer se na temelju jednom pripremljenih scenarija test može izvoditi bilo kada i to u opsegu koji je potreban za detaljan test aplikacije. Kvalitetan test jedan je od bitnih faktora za smanjenje rizika pri upotrebi bilo koje aplikacije u produkciji.

Ivica ČrepProgram Manager, Raiffeisenbank Austria d.d.

Objavljeno 2015-10-07 08:38:41

IBM Rational Quality Manager (RQM) je web orijentirano, centralizirano okruženje namijenjeno upravljanju procesa testiranja softvera. Stvoren je kako bi omogućio lakše donošenje projektnih odluka te olakšao izvršavanje testiranja, da bi pomogao u upravljanju kvalitetom, ubrzao isporuku i osigurao da vaša aplikacija u zadanom roku zadovolji sve postavljene uvjete.

Svrha takvog produkta je umanjiti napore timova, reducirati broj defekata i ubrzati isporuku softverskog produkta. Dostupan je u Expressi Standard verzijama te razvijen kao dio Rational Jazz platforme, na tehnologijama Java i Web 2.0. S obzirom na to da Raiffeisenbank u Hrvatskoj u produkciji upotrebljava aplikacije razvijene na različitim platformama, Rational Quality Manager pokazao se idealnim rješenjem za postavljene zahtjeve. Bitno je naglasiti da je riječ o web pristupu i svi su podaci u svakom trenutku dostupni svakom autoriziranom korisniku. Najveća prednost RQM-a u odnosu na slične alate je cijena alata i mogućnost integracije s ostalim Rational alatima. RQM pruža mogućnost integracije s Rational ClearQuestom na dva načina: moguće ih je sinkronizirati ili kreirati bridge.

Kreiranjem bridgea čime RQM sustav za prijavu i praćenje defekata zamjenjuje postojeći ClearQuest i omogućuje pristup ClearQuestu kroz web-sučelje RQM-a.  Rational Quality Manager integrira i Rational Manual Tester (rich-text-editor) u web-sučelje. To je alat koji omogućava tekstualni zapis testnih koraka te prilikom testiranja omogućava jednostavno obilježavanje koraka koji su se uspješno ili neuspješno izvršili. RQM se također koristi definiranim procesima i postavkama koje korisnici mogu prilagoditi projektnim potrebama.

Ostali projekti

Svi projekti