Implementacija platforme cDocs u Hypo banci

Financijski sektor

Platforma cDocs već se na prvoj prezentaciji pokazala kao rješenje koje će zadovoljiti naše zahtjeve i potrebe, a CROZ je, kao dobavljač s kojim imamo pozitivno poslovno iskustvo, samo potvrdio naš odabir. cDocs uveo je reda u proces obrade ulaznih računa već u trenutku zaprimanja u banku i dao nam sveobuhvatno rješenje kojim smo centralizirali arhivu ulaznih računa i ulazne pošte uopće, pojednostavili procese obrade dokumenata te arhivu učinili uvijek dostupnom putem digitalnih verzija dokumenata.

Marijana Juričićviša voditeljica projekta, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Objavljeno 2015-10-07 08:20:07

Velike i male organizacije razlikuju se u mnogim stvarima, ali jedno im je zajedničko – procesi.

U korporativnom svijetu sve je veća svijest o važnosti procesa za učinkovito funkcioniranje organizacije. Novi se procesi ignoriraju, traže se zaobilazni putevi kojima će se posao obavljati te se upravo zbog inercije stvari u organizaciji vrlo brzo vraćaju na staro. Upravo u tom dijelu pomoć pruža CROZ-ova cDocs platforma koja služi za implementaciju procesno orijentiranih aplikacija.

Platforma cDocs pokriva tri osnovna područja funkcionalnosti, nužna za uspješnu implementaciju uredskih procesa: upravljanje dokumentima, upravljanje zapisima i upravljanje procesima. Organizacije se okreću digitalizaciji dokumenata koja rješava sve od navedenih problema. Takvi dokumenti donose nove zahtjeve, za realizaciju kojih je potrebno iskoristiti specijalizirane komponente za upravljanje digitalnim sadržajima. Platforma cDocs u ovu svrhu koristi sustav Alfresco ECM, najnapredniji open source ECM sustav s vrlo povoljnim licenciranim modelom.

Za potrebe upravljanja zapisima platforma cDocs koristi Records Management (upravljanje informacijama, zapisima) komponentu sustava Alfresco ECM.

Za komponentu upravljanja procesima koristi se open source proizvod Bonita BPM. Postojanje grafičkih alata danas bitno olakšava definiciju procesa te omogućuje poslovnim korisnicima da i oni aktivno sudjeluju u definiciji i daljnjem održavanju procesa.

Platforma cDocs donosi mogućnost prilagodbe korisničkoga sučelja sukladno rolama korisnika, obavijesti elektroničke pošte, korisničko sučelje za upravljanje šifrarnicima, praćenje povijesti procesa i prilagodljivo sučelje za pretraživanje. Modul za upravljanje šifrarnicima donosi jedinstveno korisničko sučelje za uređivanje svih ključnih podataka. Provodi se kontrola pristupa, autoriziranim korisnicima dozvoljava se uređivanje podataka uz kreiranje povijesnoga zapisa o promjeni pa se da utvrditi tko je, kada i kako napravio promjenu. Također, modul za digitalni potpis omogućuje svakom korisniku aplikacije kreiranje vlastitog digitalnog potpisa prilikom čega se koriste osobni certifikati pohranjeni na smart karticama. Mogućnost prilagođavanja platforme specifičnim potrebama organizacije osnovna je karakteristika platforme koja je čini primjenjivom u svim situacijama.

Ostali projekti

Svi projekti