Odobravanje kredita u PBZ-u

Financijski sektor

Kroz PoC smo, uz pomoć poslovnih partnera, dobili izvrstan pregled mogućnosti IBM BPM platforme. Alat je odlično preslikao naš model procesa. Posebno smo pozitivno iznenađeni ugrađenim mogućnostima izvještavanja i poslovnih pravila. Kroz izvještaje imamo pregled nad time što se događa u procesu izdavanja kredita.

Ilica BrnadićPrivredna banka Zagreb d.d.

Objavljeno 2015-10-07 08:24:39

Jedan od klijenata koji je prepoznao vrijednost alata IBM BPM (Business Process Manager) jest Privredna banka Zagreb (PBZ). IBM BPM je softver za upravljanje procesima koji omogućuje njihovu optimizaciju. Krajem 2011. godine završen je Proof-of-Concept IBM BPM-a u PBZ-u. Proces odobravanja kredita uzet je kao primjer poslovnog procesa. Cilj PoC-a bio je tehnološki opravdati upotrebu platforme unutar IT sustava PBZ-a.

Iz tog razloga je proces odobravanja kredita prilagođen i uključivao je samo ključne aktivnosti kao što su kreiranje informacija ponude, zahtjeva za kredit te na kraju odobravanje/odbijanje zahtjeva za kredit. Implementirane su sve funkcionalnosti te simulacije i izvještaji kao moćni alati optimizacije procesa. Kroz izvještaje PBZ je dobio pregled nad time što se događa u procesu izdavanja kredita, a procesima simulacije moguće je detaljno analizirati vrijeme trajanja pojedine aktivnosti te dijagnosticirati eventualna uska grla procesa.

Ostali projekti

Svi projekti