E-učenje u Poreznoj upravi

Javni sektor

Implementacijom ovakvih suvremenih rješenja omogućit će se povećanje razine učinkovitosti i kvalitete provođenja obrazovnih programa. S druge će se strane troškovi izvođenja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja uvelike smanjiti, a njihovo će pohađanje postati dostupno znatno većem broju službenika.

Gordana Jelinek KrošnjarVoditeljica Službe za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala, Ministarstvo financija, Porezna uprava

Objavljeno 2015-10-07 08:54:37

U suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost Hrvatske CROZ je sudjelovao na projektu implementacije sustava za e-učenje u Poreznoj upravi (PU). Osim unapređivanja cjelokupnog sustava učenja i razvoja, glavni ciljevi bili su ujednačenost znanja službenika Porezne uprave i sveobuhvatnost tematskih elemenata. Analizom trenutnog stanja utvrđeno je kako treba imati u vidu broj službenika, raštrkanost i raznolikost ureda PU te različitu brzinu veze prema središnjem uredu. IT infrastruktura Porezne uprave bazirana je na Microsoft tehnologijama pa je trebalo isplanirati Moodle implementaciju u Microsoft okruženju.

Moodle je engleska kratica od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Management System (LMS), a LMS je sistem prilagođen prikazivanju obrazovnih sadržaja. Dizajn LMS rješenja uključio je definiranje softverske arhitekture rješenja te prilagodbu teme i odabir Moodle elemenata. Izrađeni su obrazovni materijali, implementiran LMS sistem te konačno testirano i provjereno funkcioniranje sustava. Materijal za e-učenje trebao je biti atraktivan za službenike pri čemu je bilo potrebno voditi računa o ozbiljnosti državne ustanove i zadržati osnove vizualne elemente Porezne uprave.

Ostali projekti

Svi projekti