Održavanje informacijskog sustava u ZPIZ Slovenija

Javni sektor

Smanjeno je vrijeme za analizu i ispravak pogrešaka ili nepravilnosti u radu, a uz pomoć CROZ-a lakše i kvalitetnije izvodimo infrastrukturne projekte. Suradnja se pokazala iznimno korisnom i važnom za pružanje usluga na visokoj razini. Smatramo da smo izabrali pravi koncept za upravljanje sistemskim okolinama.

Aleš MikoVoditelj službe za sistemsko programiranje i strojnu opremu, ZPIZ – Zavod za pokojinsko in invalidsko zavoravanje Slovenije

Objavljeno 2015-10-07 08:46:02

Tvrtka CROZ  je sudjelovala u održavanju i unapređenju kompleksnog informacijskog sustava ZPIZ-a, slovenskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u održavanju informacijskih sustava primijenjen je princip prevencije, rješavanja nepredviđenih pogrešaka u radu te unapređivanja na osnovu primijećenih nedostataka. Osim održavanja sistemske infrastrukture u ZPIZ-u CROZ obavlja i samostalne zadatke te pomaže administratorima.

Sistemska infrastruktura mora biti funkcionalna, dimenzionirana i optimirana kako bi usluge uvijek bile dostupne. Jedna od takvih usluga jest eZPIZ, portal na kojem se korisnicima pruža mogućnost korištenja različitih usluga iz domene e-poslovanja. Jedno od posljednjih implementiranih rješenja u eZPIZ jest usluga Nakazila, koja korisnicima mirovine omogućava siguran pristup podacima o isplaćenim mirovinama i drugim naknadama preko portala ili telefona, pomoću integriranog IVR sustava.

eZPIZ usluga bazira se na IBM DataPower uređaju koji pruža sigurnost u komunikaciji vanjskih korisnika i ZPIZ-a, te na IBM System z serveru koji sadrži mnogo komponenti (IBM CM, IBM Cognos…).

Najbolji učinak održavanja tolikog broja komponenti postiže se sistematizacijom, točnije ustrojem procedura za svaki segment poslovanja. Procedure se odnose na preventivno održavanje na temelju kojeg se mogu na vrijeme spriječiti funkcionalni ispadi te predvidjeti ponašanje sustava u određenim okolnostima.

Standardizacijom upravljanja želi se postići preventivno djelovanje te veća agilnost kod uvođenja novih infrastrukturnih komponenti i upravljanja promjenama. Zajedničkom suradnjom smanjili smo vrijeme za analizu i ispravak pogrešaka u radu te omogućili lakše i kvalitetnije izvođenje infrastrukturnih projekata.

Ostali projekti

Svi projekti