Predstečajne nagodbe u FINA-i

Javni sektor

Zajednički tim CROZ-a i FINA-e u kratkom je roku, određenom od Uprave FINA-e, koja se rukovodila zakonskim zahtjevima, obavio velik posao i uspješno uspostavio informatički sustav za podršku predstečajnim nagodbama sa svim funkcionalnostima koje su bile definirane. Suradnja je bila na zavidnom nivou, što dokazuje i skup funkcionalnosti realiziran u izuzetno kratkom periodu.

Željko PavićČlan Uprave, Financijska agencija

Objavljeno 2015-10-01 01:11:37

U suradnji s Financijskom agencijom (FINA), a prema prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi iz 2012. godine, tvrtka CROZ je razvila informacijski sustav za podršku predstečajnim nagodbama. Nositelj ovog projekta je Ministarstvo financija, a FINA je odabrana kao partner zahvaljujući bogatom iskustvu na sličnim projektima te potrebnim znanjima i infrastrukturom. Osnovni cilj projekta je omogućiti zdravim poduzećima da na što jednostavniji način riješe probleme neplaćanja te tako osiguraju dugoročni opstanak. Tako se dužniku koji je postao nelikvidan omogućuje financijsko restrukturiranje kako bi postao likvidan i solventan, a vjerovnicima povoljniji uvjeti namirenja tražbina od uvjeta koje bi ostvarili da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.

Vijeće vodi predmete, a sustav im pruža potrebne informacije i pomaže im prilikom donošenja odluka koje će biti objavljene na FINA-inim internetskim stranicama, kako bi strane u postupku imale potrebne informacije za sudjelovanje u postupku.

Ostali projekti

Svi projekti