Razvoj informacijskog sustava za Probacijsku službu Ministarstva pravosuđa RH

Javni sektor

Općenito smo zadovoljni što smo imali priliku sudjelovati u jednom takvom projektu koji je omogućio mladoj Probacijskoj službi da zajedno s djelatnicima CROZ-a kreira vrlo koristan i važan alat za rad. Vjerujem da smo svi skupa zadovoljni konačnim proizvodom našeg zajedničkog rada, a isto tako vjerujem da ćemo i dalje nastaviti surađivati u istom duhu.

Dijana ŠimpragaNačelnica Sektora za probaciju, Ministarstvo pravosuđa

Objavljeno 2015-10-01 01:13:17

Projekt izgradnje informacijskog sustava za novoosnovanu Probacijsku službu, u sklopu programa Europske unije IPA 2008,  pokrenut je krajem kolovoza 2011. godine, a trajao je do 29. ožujka 2012. godine. Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela te predstavlja alternativu sankciji zatvora.

Zadatak probacijske službe je provoditi postupke u svrhu zaštite javnosti i smanjenja rizika od recidivizma kroz rehabilitaciju i reintegraciju počinitelja u društvo. Cilj projekta bio je pružiti podršku Ministarstvu pravosuđa u održivom razvoju nacionalne probacijske službe radi smanjenja zatvorske populacije i povećanja učinkovitosti kaznenog pravosudnog sustava. Specifična svrha projekta bila je razviti i implementirati odgovarajuću informatičku podršku probacijskom sustavu koji predstavlja centraliziranu elektronsku verziju matice i osobnika.

Djelatnicima Probacijske službe sustav omogućuje evidenciju osuđenika i njihovih predmeta te kvalitetno praćenje rada na terenu u stvarnom vremenu i ujednačavanje prakse u svim uredima. U sklopu sustava postoji središnji repozitorij predložaka dokumenata koji je dostupan svima, čime je osigurano da svi koriste jednake predloške. Sustav predstavlja centralizirano rješenje kojem korisnici pristupaju putem web sučelja.

Ovaj sustav služi službenicima za učinkovitije obavljanje posla, voditeljima ureda pruža praćenje predmeta u realnom vremenu, a središnjoj službi omogućava jednostavan nadzor i kontrolu probacijskih ureda te standardizaciju izvještaja i poslova. Najveće prednosti sustava su jednostavnost, preglednost te mogućnost povlačenja inicijalno unesenih podataka u neki od predložaka.

Ostali projekti

Svi projekti