Upravljanje podacima (Data Governance)

Ako imate Data Governance ured ili ga tek želite osnovati CROZ tim stručnjaka vam može pomoći oko Data Governence aktivnosti. Možemo pomoći oko osnivanja Data Governance ureda s ciljem postavljanja temelja Data Governance programa sa svim bitnim i relevantnim data governance komponenetama kao što su:

 • Data Governance Office (DGO) i DGO Roadmap
 • Data Governance Framework (Data Strategija, arhitektura, standardi i politike)
 • Data Governance Stewardship models
 • MetaData Management process
 • Podizanje Data Quality Management programa
 • Uspostava i koordinacija Master Data Management procesa
 • DataWarehouse i Business Intelligence (Business Analytics)

Data Governance ključni faktori za koje smatramo da su bitni i koji su nam primarni ciljevi prilikom uspostave Data Governance ureda i procedura:

 • Povezuje se IT i Business te  eliminira  trošak vremena i resursa npr. ne razvijaju se produkti i funkcionalnosti koji nisu neophodni.
 • DGO promovira podatke kao imovinu i definira njihovu maksimalnu iskoristivost. “Podaci su nafta 21. stoljeća!”
 • Korporacija dobiva jasne procedure kako upravljati s podacima i metapodacima na temelju korporativne strategije, arhitekture, politike, standarda i metrika.
 • DGO nameće i implementira regulatorna pravila
 • Rješava nastale konfliktne situacije unutar organizacije, između timova.

CROZ konzultanti za Data Governance imaju iskustva u implementaciji istih i rado će vam pomoći. Obratite nam se putem mail adrese croz@croz.net.

Tagovi: