IBM Mainframe implementacija i modernizacija

IBM-ova mainframe tehnologija već pedesetak godina predstavlja vrh računalne tehnologije, a dokaz tome su brojni računski centri širom svijeta koji koriste mainframe kao centralni poslužitelj. CROZ-ovi stručnjaci u ovom području imaju dugogodišnje iskustvo i odrađene brojne velike projekte koji obuhvaćaju usluge od jednostavnijih implementacija do složenijih integracijskih projekata.

CROZ usluge u području mainframe tehnologije obuhvaćaju:

 • savjetodavne usluge
 • planiranje i pripremu za instalaciju najnovijih IBM z Systems procesora
 • instalaciju i prilagodbu z/OS i z/VM operativnih sustava te pripadajućih podsustava (JES, RACF, DFSMSdss, DFSMShsm, DFSMSrmm, VTAM, TCPIP, USS)
 • instalaciju i prilagodbu produkata na z/OS kao što su CICS, DB2, WebSphere MQ, WebSphere MQ Broker, WebSphere Application Server, Business Process Manager, i dr.
 • savjetodavne usluge i implementaciju SOA rješenja na mainframe platformi
 • usluge u području razvoja novih te modernizacije postojećih mainframe aplikacija
 • COBOL, PL/I, JAVA/JEE razvoj
 • JAVA-BATCH prilagodba
 • VAG-COBOL to EGL-COBOL i/ili EGL-JAVA migracija
 • implementaciju nadzornih IBM Tivoli Omegamon XE i ITCAM alata na z/OS te njihovu integraciju s ITM platformom
 • instalaciju i prilagodbu Linuxa na z Systems mainframe poslužitelju
 • savjetodavne usluge u projektima serverske konsolidacije na zVM i Linux on z platformi
 • implementaciju Parallel Sysplex tehnologije na z/OS-u koja obuhvaća i odgovarajuća rješenja za DB2 (Data Sharing), CICS (CICSPlex), WebSphere MQ (Queue Sharing) i dr.
 • savjetodavne usluge prilikom kapacitiranja i performansnih analiza
 • podršku u svakodnevnom radu z/OS operativnog sustava i ostalih podsustava i produkata
 • incidentnu podršku pri rješavanju problema i zastoja u radu
Tagovi: