DevOps

Ovaj koncept pomaže u nadvladavanju prepreke koju često smatramo glavnim uzrokom disfunkcionalnosti unutar poduzeća – prepreke između razvoja i operacija. Razvoj (development) i operacije (operations) često su dva odvojena silosa koja djeluju u vlastitom privatnom prostoru, a stupaju u interakciju tek u slučaju krize ili gašenja požara. DevOps je kultura, pokret ili praksa koja naglašava suradnju i komunikaciju developera softvera i drugih stručnjaka na području informatike uz automatizaciju postupka isporuke softvera i infrastrukturnih promjena. Cilj je DevOpsa uspostaviti kulturu i okolinu u kojoj se izgradnja, testiranje i objava softvera odvijaju brzo, često i na pouzdaniji način.

DevOps

Uspostava koncepta, načela, praksi i alata DevOpsa pomaže u poboljšanju učestalosti aktivacije, što dovodi do kraćeg vremena plasmana na tržište, niže stope neuspješnosti novih izdanja, skraćivanja razdoblja ispravljanja grešaka i bržeg oporavka. Upotrebom ovog pristupa cilj je maksimalno povećati predvidljivost, učinkovitost, sigurnost i održivost operativnih procesa u poduzeću. DevOps cilja na isporuku proizvoda, kontinuirano testiranje, ispitivanje kvalitete, razvoj funkcionalnosti i objavu modificiranih verzija s ispravljenim greškama (maintenance releases) radi poboljšanja pouzdanosti i sigurnosti i omogućavanja bržeg razvoja ciklusa aktivacije.

Tagovi: