Ekonomija API-ja

API-ji su definirana sučelja putem kojih se odvija interakcija poduzeća i vanjskih aplikacija koje se koriste njihovim resursima. API pristup arhitektonski je pristup koji se temelji na omogućavanju sučelja koja se mogu programirati za niz servisa različitih aplikacija koje služe različitim vrstama potrošača. API-ji upućuju na sposobnost organizacije da na programski način ostvari digitalnu transakciju s bilo kime – API-ji drugim stranama omogućuju da napišu softverski kod koji pristupa podacima, upravlja udaljenim resursima i pokreće transakcije.

Imajući to na umu, ekonomija API-ja obično se definira kao zbir rastućih gospodarskih učinaka koje omogućuju tvrtke, državne uprave, neprofitne organizacije i pojedinci koji se API-jima koriste radi pružanja izravnog pristupa svojim sustavima i pristupima koji se može programirati. S obzirom na to da živimo u svijetu mobilne tehnologije i oblaka, B2B-a, multichannela i ostaloga, ekonomija API-ja postaje vrlo važan koncept.

Ove je godine na Java konferenciji naš Miroslav Rešetar održao zanimljivu prezentaciju na ovu temu, a dostupna je ovdje.

Svojim korisnicima možemo pružiti i konzultantske usluge u vezi s navedenim područjima te im pomoći da na temelju tih koncepata uspostave i razviju vlastite prakse.

API

Tagovi: