Mikroservisi

Mikroservisi su oblik pristupa distribuiranim sustavima koji promiču upotrebu pomno nijansiranih servisa s vlastitim životnim ciklusom koji međusobno surađuju. Riječ je o arhitekturi u kojoj se servisi lako zamjenjuju, organiziraju na temelju poslovnih sposobnosti, a mogu se implementirati različitim programskim jezicima i u različitim hardverskim i softverskim okruženjima.

S obzirom na to da se mikroservisi uglavnom temelje na poslovnim domenama, njima se izbjegava problem tradicionalno ustrojenih arhitektura. Mikroservisi također obuhvaćaju nove tehnologije i tehnike koje su se pojavile u posljednjih deset godina, čime se izbjegavaju zamke u koje upadaju mnoge implementacije arhitektura usmjerenih na usluge. Zbog povećane autonomnosti ove arhitekture timovi u modernim poduzećima stječu ogromnu prednost u vidu fleksibilnosti.

Pri izgradnji arhitektura i rješenja za naše korisnike uvelike se oslanjamo na te koncepte, nastojeći združiti najbolje pristupe i alate kako bismo zadovoljili njihove potrebe.

Svojim korisnicima možemo pružiti i konzultantske usluge u vezi s navedenim područjima te im pomoći da na temelju tih koncepata uspostave i razviju vlastite prakse.

Tagovi: