Upravljanje zahtjevima

Upravljanje zahtjevima je kontinuirani proces tijekom jednog projekta, a svrha je osigurati i zadovoljiti zahtjeve korisnika i drugih zainteresiranih strana na koje projekt utječe.

Upravljanje zahtjevima na sistematizirani način omogućava definiranje i oblikovanje zahtjeva uz pomoć različitih tehnika, što omogućava postizanje i kontinuirano održavanje dogovora s korisnicima oko toga što točno budući sustav treba raditi.

Svrha upravljanja zahtjevima:

  • Uspostavljanje i održavanje suglasnosti s korisnicima i drugim interesnim stranama što sustav treba raditi
  • Omogućavanje razvojnom timu bolje razumijevanje zahtjeva na sustavu
  • Definiranje jasnih granica sustava
  • Omogućavanje osnove za planiranje tehničkog sadržaja pojedinih iteracija razvoja sustava
  • Omogućavanje osnove za procjenu troškova i vremena za razvoj sustava
  • Omogućavanje podloge za definiranje korisničkog sučelja sustava fokusiranog na potrebe i ciljeve korisnika

Kako upravljati zahtjevima?

Naš pristup upravljanju zahtjevima je u velikoj mjeri utemeljen na agilnim metodologijama, a za specificiranje softverskih zahtjeva koristimo različite tehnike, ovisno o samom projektu. Neki od projekata temelje se na User Story-ima, dok za neke, zbog kompleksnosti koristimo i Use Case metodologiju koju prilagođavamo agilnom razvoju. Kao jednu od tehnika za specificiranje softverskih zahtjeva koristimo i prototipove ekrana (eng. mockup screens) koja je izrazito korisna u komunikaciji s korisnicima zbog svoje vizualnosti.

Važan aspekt upravljanja zahtjevima je praćenje međusobnih veza (eng. traceability) između softverskih zahtjeva različitih razina i tipova kao i veza s elementima drugih disciplina. Primjerice specifikacije softverskih zahtjeva služe kao podloga za izradu artefakata analize i dizajna, testiranja te izradu korisničke dokumentacije. Praćenje takovih veza je podloga za analizu utjecaja promjena (Impact analysis) te praćenje pokrivenosti zahtjeva (Coverage analysis). Veliku pomoć u provođenju dosljednog praćenja velike količine zahtjeva i brojnih veza među njima pružaju specijalizirani alati za upravljanje zahtjevima (npr. Rational DOORS Next Generation).

Upravljanje zahtjevima

Zašto povjeriti upravljanje zahtjevima CROZ-u?

CROZ-ov tim poslovnih analitičara sastoji se od certificiranih stručnjaka za upravljanje zahtjevima s bogatim praktičnim iskustvom u specifikaciji zahtjeva različitih kategorija informacijskih sustava (upravljanje dokumentima (DMS), upravljanje zapisima (RMS), upravljanje odnosima sa strankama (CRM), workflow sustava, portala, data warehouse sustava itd.) razvijenih kao podrška različitim poslovnim domenama (bankarstvo, osiguranje, arhiviranje, pravosuđe, mirovinsko osiguranje, porezni sustav, carinski sustav itd.).

Osnova karakteristika našeg pristupa upravljanju zahtjevima leži u težnji za efikasnim transformiranjem modernih teoretskih znanja u smislene i korisne artefakte koji u konačnici omogućavaju razvoj sustava visoke vrijednosti za njihove korisnike. Obratite nam se s povjerenjem na mail adresu croz@croz.net.

Korisnički zahtjevi

Tagovi: