Servisno orijentirana arhitektura

Jedan je od osnovnih zadataka svake ozbiljne softverske arhitekture omogućiti maksimalnu fleksibilnost i proširivost poslovnih aplikacija koje podržava. Fleksibilnost i proširivost arhitekture znatno pojednostavljuju životni ciklus poslovnih aplikativnih sustava za sve njegove sudionike (krajnji korisnici, naručitelji, softverski arhitekti, razvojni inženjeri, testeri,…). Pojednostavljenje životnog ciklusa ogleda se u mogućnosti brze reakcije na promjene u poslovnim zahtjevima, modularnosti, konfigurabilnosti, robusnosti itd.

Pozitivan učinak fleksibilnosti i proširivosti softverske arhitekture na životni ciklus poslovnih aplikativnih sustava odavno je poznata činjenica. Međutim, način postizanja željene visoke razine ovih dvaju svojstava pitanje je na koje softverska industrija kroz svoju vlastitu evoluciju kontinuirano traži odgovor.

Servisno orijentirana arhitektura (Service Oriented Architecture) predstavlja do sada najbolji rezultat evolucije softverske industrije prema maksimalnoj fleksibilnosti i proširivosti. Postoje različite definicije SOA koncepta, no većina njih se slaže da servisno orijentirana arhitektura predstavlja arhitekturalni stil koji promovira primjenu labavo povezanih servisa kako bi osigurao maksimalnu poslovnu fleksibilnost na interoperabilan i tehnološki neovisan način.

IBM mainframe računala su sjajno mjesto za pokretanje SOA middlewarea. Ključni mainframe softverski produkti kao što su CICS, IMS, DB2 i WebSphere su potpuno primjenjivi za SOA-u. S posljednjom verzijom CICS-a, transakcije se mogu otvoriti kao Web servisi za što nije potrebno mijenjati niti liniju koda.

S obzirom na naše iskustvo, CROZ će vam pomoći da izaberete pravi put do SOA-primjenjivog mainframea uz primjenu najboljih tehnologija.

Tagovi: