Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom (Quality Management) je cjeloviti proces upravljanja testiranjem i postizanja kvalitete produkta. Proces započinje definicijom kompletne metodologije testiranja, a nastavlja se analizom korisničkih zahtjeva, definiranjem plana testiranja, testnih slučajeva i testnih scenarija, testnih podataka pa do izvršavanja samih testova, prijave grešaka i generiranja izvještaja testiranja.

Metodologija testiranja

Metodologija koja se slijedi tijekom testiranja je osnovni kostur cijelog procesa i bez nje je nemoguće organizirati kompletno i kvalitetno upravljanje kvalitetom.

Kao dugogodišnji IBM partner svoju metodologiju temeljimo na Rational Unified Processu (RUP). Prilikom implementacije metodologije izrađujemo testnu strategiju kroz koju se definira proces, dokumenti, role, što se testira unutar organizacije te vrste testiranja koja se obavljaju u određenim točkama procesa.

Također, kroz implementaciju testne strategije pobrinut ćemo se i za izradu konkretnih testnih planova, dokumentiranje testnih slučajeva, prijavu grešaka i generiranje izvještaja o testiranju.

Upravljanje zahtjevima za promjenom

Upravljanje zahtjevima za promjenom je dio upravljanja kvalitetom koji organizira infrastrukturu potrebnu za kvalitetniju prijavu, praćenje i upravljanje zahtjevima za promjenom. Cilj je kvalitetnije rasporediti obaveze po razvojnim timovima i pratiti utjecaj zahtjeva na razvoj postojećeg produkta.

Glavna prednost CRM sustava jest što se zahtjevi koji jednom uđu u sustav ne mogu zagubiti i korisnik u svakom trenutku zna koji je status zahtjeva.

Kod testiranja najčešći zahtjev za promjenom je defekt ili bug. Defect management je vrlo bitna stavka samoga testiranja. Defekti koji nisu prijavljeni kao da se nisu niti dogodili.

Nezaobilazan dio usluga konzaltinga iz područja testiranja koju nudi CROZ je specificiranje kako optimalno prijaviti defekte, kako definirati što je greška, a što nije greška, te kako definirati proces prijave defekata i koji alat koristiti pri tome.

Upravljanje zahtjevima

Korisnički zahtjevi su svojstva ili funkcionalnosti koje sustavi ili softveri moraju zadovoljiti, a predstavljaju specifične poslovne potrebe krajnjeg korisnika ili ponašanje korisničkog sustava. Korisnički zahtjevi su početna točka svakog procesa razvoja softvera pa tako i procesa testiranja.

Na temelju dosadašnjeg bogatog iskustva u pripremi i analizi korisničkih zahtjeva nudimo vam pomoć i edukaciju prilikom kreiranja korisničkih zahtjeva kao i servise implementacije alata za kreiranje i praćenje korisničkih zahtjeva.

Tagovi: