Subscribe to our 0800-DEVOPS Newsletter

  Get in touch

  Not sure where to start? Let our experts guide you. Send us your query through this contact form.


   Get in touch

   Contact us for all inquiries regarding services and general information


    Use the form below to apply for course

     Get in touch

     Contact us for all inquiries regarding services and general information


     Komercijalizacija inovativne usluge Kognitivna automatizacija za predikciju ispada ICT infrastrukture

     PODACI O PROJEKTU

     Korisnik:

     CROZ d.o.o., Lastovska 23, 10 000 Zagreb
     Ukupna vrijednost projekta:

     10.512.279,66 kn

     Bespovratna sredstva:

     3.961.074,47 kn
     Vrijeme provedbe:

     01.10.2022. – 01.10.2024.


     Cilj projekta:

     Provedbom projekta će se doprinijeti komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija. Svrha projekta je inovacija poslovnih procesa i organizacije poslovanja CROZ d.o.o. radi uspješne pripreme za komercijalizaciju inovativne usluge Kognitivna automatizacija za predikciju ispada ICT infrastrukture.

      

     Rezultati projekta:

     • 1. Ojačani ljudski kapaciteti i kapaciteti za inoviranje organizacije poslovanja i poslovnih procesa
     • 2. Podnesena prijava za zaštitu intelektualnog vlasništva
     • 3. Inovirana organizacija poslovanja i poslovni procesi:
     •              1. Uveden novi Odjel za kognitivnu automatizaciju
     •              2. Uveden novi poslovni proces nadzora IT infrastrukture
     •              3. Uveden novi poslovni proces izvještavanja o sigurnosnim incidentima
     •              4. Znatno unaprijeđen poslovni proces poslovne analize
     • 4. Upravljanje projektom i administracija provedeni u potpunosti adekvatno i uspješno

      

      

     Kontakt osoba:   

     Branimir Čulina

     e-mail: bculina@croz.hr

     tel: +385 98 9362 472

     Projekt financira Europska unija

     NextGenerationEU

     Više informacija na:

     https://planoporavka.gov.hr