Subscribe to our 0800-DEVOPS Newsletter

  Get in touch

  Not sure where to start? Let our experts guide you. Send us your query through this contact form.


   Get in touch

   Contact us for all inquiries regarding services and general information


    Use the form below to apply for course

     Get in touch

     Contact us for all inquiries regarding services and general information


     Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva CROZ d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

      

      

     PODACI O PROJEKTU

     Korisnik:

     CROZ d.o.o., Lastovska 23, 10 000 Zagreb
     Ukupna vrijednost projekta:

     2.454.375,00 kn
     Bespovratna sredstva:

     995.800,00 kn
     Vrijeme provedbe:

     01.11.2019. – 01.05.2021.


     Opći cilj projekta:

     Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

     Specifični cilj projekta:

     Unaprjeđenje  poslovnih  procesa,  integriranje  poslovnih  funkcija, učinkovitija organizacija tijeka rada te poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima kroz uvođenje IKT rješenja, a što će posljedično dovesti do poboljšanja tržišnog položaja Društva, povećanje zaposlenih te povećanje prihoda od prodaje Društva.

     Rezultati projekta:

     1. Unaprijeđeno ukupno 7 poslovnih procesa Društva (upravljanje ljudskim potencijalnima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, marketing, prodaja, strateško planiranje i upravljanje rizicima) kroz uvođenje rješenja iz područja IKT-a.

     2. Broj zaposlenih djelatnika povećan za 10 novih djelatnika kao posljedica uvođenja IKT rješenja u poslovanje Društva.

     3. Povećani su prihodi od prodaje Društva, a kao posljedica uvođenja IKT rješenja u poslovanje Društva.

      

     Kontakt osoba:   

     Branimir Čulina

     e-mail: bculina@croz.hr

     tel: +385 98 9362 472

     Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

     ZAJEDNO DO FONDOVA EU

      

      

     Više informacija na:

     www.strukturnifondovi.hr