Politika kvalitete

Misija

Naša misija je pružati vrhunska i profesionalna IT rješenja i osigurati poslovnim korisnicima uslugu IT servisa čija razina kvalitete nadilazi zahtjeve korisnika. To činimo tako da ulažemo u rast i razvoj internog održivog “ekosustava” koji podržava naše vrhunske i prije svega zadovoljne stručnjake u osobnom rastu, razvoju i samoispunjenju, što rezultira zadovoljnim klijentima koji se uvijek iznova vraćaju.

Vizija

Naša vizija je postati prvi izbor svakoj kompleksnoj organizaciji koja želi imati vrhunsko IT rješenje. Želimo biti prepoznati kao pouzdan partner koji brzo rješava izazove u integraciji, modernizaciji, organizaciji timova i razvoju novih sustava.

Strategija

Uz  pomoć inovativnih, mladih i educiranih stručnjaka, novih tehnologija, timskog rada i kontinuiranih edukacija i usavršavanja  težimo ka ostvarenju naše misije.

Politika kvalitete

Usmjerenost na potrebe kupca, njegovo zadovoljstvo izvršenim poslom te zadovoljstvo CROZ djelatnika su najvažnije vrijednosti prema kojima CROZ d.o.o. mjeri i određuje svoju uspješnost.

Zbog neophodnosti brzog stjecanja znanja i stalnih promjena u svijetu IT-a, posebnu pažnju posvećujemo edukaciji i timskom radu, prilagodbi poslovnih procesa, usavršavanju u prijenosu znanja i komunikaciji prema korisnicima i između samih djelatnika tvrtke. Osim postojećeg niza vlastitih edukacijskih usluga, unaprijed pripremljenih kataloških tečajeva, prilagođenih radionica, konzaltinga na domaćim i inozemnim projektima, urednog vođenja i praćenja izvođenja projekata razvoja, implementacije i održavanja softvera, kontinuirani nam je cilj pojednostaviti poslovne procese te povećati učinkovitost, odnosno poboljšati prilagodljivost organizacije poslovnim zahtjevima korisnika.

Uz naše temeljne vrijednosti – stručnost i inovativnost te predanost i timski duh, cilj nam je kroz naše projekte njegovati agilne principe vođenja projekata i stvarati organizaciju koja uči te podržava kulturu organizacije.

Naša je obveza primjenjivati i kontinuirano poboljšavati djelotvornost našeg sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 te ISO 27001.

CROZ ISO 9001 certifikat 
Predani smo osiguravanju i trajnom unaprjeđivanju kvalitete svih svojih procesa i djelatnosti, a sve u skladu s regulatornim, profesionalnim i ostalim unutarnjim i vanjskim pitanjima.

Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom naš je trajni zadatak.

Vjekoslav Jadrešić
Predsjednik Uprave

Datum: 18.ožujka 2016.

Ova politika kvalitete primjenjuje se na implementirani i certificirani sustav upravljanja kvalitetom u poslovanju CROZ ureda u Zagrebu.

Certifikati naših djelatnika

U CROZ-u je konstantno u tijeku interna izobrazba zaposlenika kako bi se stvorile stručne osobe koje kvalitetno ispunjavaju zadatke koji su im povjereni. U skladu s potrebama tvrtke definira se Godišnji plan izobrazbe u kojem su navedene sve edukacije koje zaposlenici trebaju odraditi tijekom godine. U Godišnjem planu se definiraju teme, krajnji rokovi za obavljanje izobrazbe. Izobrazba zaposlenika prati se kroz aplikaciju za praćenje školovanja. Vrednovanje djelotvornosti izobrazbe provode direktori i voditelji odjela najmanje jednom godišnje.

Također, razvijen je i proces mentoriranja novih djelatnika koji uključuje praktično osposobljavanje novog djelatnika u sklopu projekta na kojem radi uz nadzor i usmjeravanje mentora te organizirane radionice CROZ-ovog višeg stručnjaka kojima je cilj izgraditi kvalitetne i široko stručne mlade ljude.

Djelatnici CROZ-a imaju skupa čak preko 400 stručnih certifikata iz područja informatičkih tehnologija!

Tagovi: