Subscribe to our 0800-DEVOPS Newsletter

  Get in touch

  Contact us for all inquiries regarding services and general information


   Get in touch

   Contact us for all inquiries regarding services and general information


    Use the form below to apply for course

     Get in touch

     Contact us for all inquiries regarding services and general information


     Inovacijom do uspjeha

      

      

     Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

     Društvo CROZ d.o.o. je 01. rujna 2018. započelo s provedbom projekta „CROZ – inovacijom do uspjeha“, koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

     Provedbom projekta „CROZ – inovacijom do uspjeha“, Društvo inovira vlastiti proces razvoja softvera te na tržište uvodi novu savjetodavnu uslugu i na taj način povećava plasman proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednošću na domaće i međunarodno tržište, povećavajući vlastitu konkurentnost.

     Projekt rezultira povećanjem broja zaposlenih, povećanjem prihoda od prodaje i izvoza.

     Ukupna vrijednost projekta je 8.582.130,44 kn pri čemu se iznos od 3.948.098,83 kn odnosi na bespovratnu potporu dok je preostalih 4.634.031,61 kn vlastito učešće Društva.

     Osnovni podaci o projektu

     Ukupna vrijednost projekta:             

     8.582.130,44  kn

     Bespovratna sredstva: 

     3.948.098,83  kn

     Vrijeme provedbe:   

     01. rujna 2018 – 01. rujna 2020.

     Svrha projekta: 

     Povećanje konkurentnosti društva CROZ d.o.o. te plasman novih proizvoda s visokom dodanom vrijednošću na domaće i međunarodno tržište kroz inovaciju procesa i organizacije poslovanje te uvođenje nove, inovativne usluge.

     Rezultati projekta:

     U Društvo implementiran znatno poboljšani (inovirani) proces razvoja softvera za potrebe naručitelja i za razvoj vlastitih proizvoda Društva te implementirana znatno poboljšana (inovirana) organizacija poslovanja Društva koja podupire provedbu inoviranog procesa razvoja softvera.

     Uvedena nova usluga koja je novost na tržištu.

     Djelatnici Društva osposobljeni za sudjelovanje u znatno poboljšanom (inoviranom) procesu proizvodnje softvera i za pružanje Usluge savjetovanja vezane u razvoju softvera.

     Kontakt osoba:   

     Branimir Čulina

     e-mail: bculina@croz.hr

     tel: +385 98 9362 472

      

     Više informacija na:

     www.strukturnifondovi.hr