Tehnologije

Realizirali smo brojne projekte kompleksnih integracija u različitim područjima koja uključuju državnu upravu, financijske institucije, telekome i avioprijevoznike. Pritom smo koristili rješenja dokazanih proizvođača softvera, ali i rješenja iz open source svijeta. Kontaktirajte nas putem mail adrese croz@croz.net i provjerimo kako vam možemo pomoći.

Kompleksne integracije

Svijet je odavno postao šaren, raznolik i heterogen. Rušenjem silosa, kako organizacijskih tako i tehnoloških, sve više sustava međusobno komunicira kako bi krajnjim korisnicima donijeli maksimalnu vrijednost.

Prvi informatički sustavi bili su supersnažni monoliti. Skupi i složeni, ali sposobni samostalno odraditi sve potrebne operacije. Razvojem poslovanja i prodorom informatičkih rješenja u praktički sve industrije postalo je jasno da čak i monoliti moraju surađivati. Prvi oblici suradnje došli su u vidu čitanja zapisa izravno iz baza podataka. Takav pristup je omogućio razmjenu podataka no često sami podaci nisu značili puno bez pripadajuće poslovne logike. Stoga je sljedeći evolucijski korak bilo izlaganje zaokruženih servisa.

Servisi su kao zaokruženi komadi funkcionalnosti omogućili implementiranje poslovnih procesa koji uključuju različite sustave. No povećanjem broja servisa eskalirao je i problem nepostojanja standardnih protokola za međusobnu komunikaciju. Implementiranje novog komunikacijskog protokola za svaki novi sustav pokazalo se kompliciranom i skupom praksom što je dovelo do stvaranja standardiziranih protokola i formata poruka. Time su nestale i posljednje tehničke zapreke čvršćim integracijama raznorodnih sustava.

Daljnje povećanje broja integriranih sustava dovelo je do dramatičnog povećanja broja komunikacijskih kanala i potrebe za implementacijom središnje integracijske komponente. Takva komponenta, poznata kao Enterprise Service Bus (ESB), uvodi hub-and-spoke model i eliminira potrebu za izravnom komunikacijom između svakog sustava, razumije sve standardne komunikacijske protokole i prevodi formate poruka. Time se kompleksnost integracija iz svakog sustava seli u integracijsku komponentu.

Ovaj je koncept izrazito važan u današnje doba Interneta stvari (IoT) kojem je namjera integrirati nezamislive količine uređaja. Pozicionirajući se u središte svake integracije, ESB komponenta je idealno mjesto implementacije infrastrukturnih zahtjeva kao što su autentikacija korisnika, autorizacija pristupa, logiranje akcija te primjena raznih drugih sigurnosnih provjera.

Implementacija kompleksnih integracija danas je praktički neodrživa bez primjene koncepta ESB komponente. To su prepoznali i brojni renomirani proizvođači softvera koji nude vlastita rješenja kao što su IBM Integration Bus, TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks i Mule ESB. Kvalitetna rješenja dostupna su i u open source svijetu kroz produkte Apache Camel, Apache ServiceMix i Spring Integration.

Tagovi: