Analiza utjecaja na poslovanje

Analiza utjecaja na poslovanje (Business Impact Analysis – BIA) je proces analiziranja poslovnih procesa i resursa informacijskog sustava potrebnih za odvijanje poslovnih procesa kojim se identificiraju financijski, operacijski i servisni učinci koji mogu nastati uslijed prekida svakodnevnih poslovnih ili organizacijskih operacija. Temeljni je korak Upravljanja kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Planning – BCP) i djelotvornog oporavka poslovnih procesa u slučaju nastanka neželjenog događaja koji može prekinuti izvođenje poslovnih procesa.

Čemu služi Analiza utjecaja na poslovanje?

Cilj Analize utjecaja na poslovanje jest definirati ključne poslovne procese određene organizacije i vezano za njih utvrditi moguće prijetnje koje nastaju zbog međuovisnosti, nedostupnosti resursa i drugih utjecaja koji mogu prekinuti uobičajeno odvijanje poslovanja, te odrediti njihov učinak na poslovanje ukoliko se dogode. Kao dio procesa Upravljanja kontinuitetom poslovanja, Analiza utjecaja na poslovanje svoju vrijednost ima u predlaganju mjera za povećavanje efektivne prilagodbe organizacije na moguće neželjene događaje. Ona je sredstvo promišljene pripreme za mogućnost prekida poslovanja i brzog oporavka, kako bi se u takvim situacijama, ako do njih dođe, zadržalo povjerenje klijenata, očuvali interesi potencijalnih dioničara i vlasnika udjela u organizaciji.

Kome je namijenjena?

Postojeća zakonska regulativa RH sve više uzima u obzir kontinuitet poslovanja. Trenutno, u obliku novog zakonskog akta propisanog od strane Hrvatske narodne banke nazvanog ‘Odluka o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom’, (NN 80/07), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008., obveza uspostave procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja nameće se prvenstveno bankama kako bi se osigurala postojanost kritičnih i/ili vitalnih poslovnih procesa u sklopu kojeg će banke biti dužne izraditi i dokumentirati Analizu utjecaja na poslovanje za određivanje utjecaja neraspoloživosti pojedinih poslovnih procesa odnosno resursa informacijskog sustava potrebnih za odvijanje tih procesa na poslovanje banke.

Opseg Analize?

Analiza utjecaja na poslovanje obuhvaća sljedeće:

  • identifikaciju poslovnih procesa i klasifikaciju s ozirom na njihovu kritičnost i/ili vitalnost,
  • identifikaciju resursa informacijskog sustava potrebnih za odvijanje poslovnih procesa, njihovih međuovisnosti te povezanosti s drugim informacijskim sustavima,
  • procjenu rizika vezanih uz pojedine poslovne procese,
  • određivanje prihvatljive razine pojedinih rizika,
  • određivanje prihvatljivog vremena neraspoloživosti pojedinih poslovnih procesa, odnosno vremena u kojem je potrebno obnoviti poslovni proces (Recovery Time Objective – RTO),
  • određivanje vremena (u odnosu na vrijeme početka nepoželjnog i/ili nepredviđenog događaja) od kojeg će banka biti u stanju obnoviti podatke (Recovery Point Objective – RPO)

Zašto povjeriti izvedbu Analize utjecaja na poslovanje CROZ-u?

Temeljni preduvjet za izradu Analize utjecaja na poslovanje jest visoka stručnost na područjima poslovne analize i odlično poznavanje IT svijeta te kvalitetna metodologija za obavljanje svih aktivnosti analize. CROZ je, uz stručnost i iskustvo koje posjeduje, spreman ponuditi izvedbu Analize utjecaja na poslovanje te sudjelovanje i usluge u svim segmentima procesa Upravljanja kontinuiteta poslovanja: izradi strategije oporavka sustava, plana kontinuiteta poslovanja i implementaciji procedura i IT sustava predviđenih strategijom. Obratite nam se croz@croz.net.

Tagovi: