Loading Tečajevi

Java 2: osnovni programski paketi i alati za razvoj

  12.11.2018. - 16.11.2018.
Trajanje tečaja :  5 Dana
Tečaj je namijenjen početnicima u svijetu Java programiranja koji su savladali osnove samog jezika, ali i onima s nešto više iskustva kojima je potrebno popuniti rupe u znanju, ili ga osvježiti

Tečaj daje pregled u neke od osnovnih paketa i alata koji su dio Javinog standardnog kita za razvoj aplikacija (JDK), kao i one koje nisu dio standarnog kita, ali su dobra praksa za korištenje u svim razvojnim projektima koji koriste Javu. Namijenjen je početnicima u svijetu Java programiranja koji su savladali osnove samog jezika, ali i onima s nešto više iskustva kojima je potrebno popuniti rupe u znanju, ili ga osvježiti.

 • Pregled Javinog ekosustava: jezik, JVM, biblioteke i alati
 • Apache Maven build, organizacija projekta, dependency management
 • Vrste testiranja, JUnit
 • Alati za mockup, Mockito
 • Paketi za logging, Log4J2
 • Novosti u Javi 8: lambde, Optional
 • Računanja s vremenom: java.util.Date i java.time API
 • Google Guava: preduvjeti, kolekcije, predspremnici
 • Baratanje stringovima, regularni izrazi
 • Konkurentno programiranje: thread-safety, thread-safe omotači, konkurentni utilityji
 • Streamovi i paralelni streamovi

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

04.06.2018. – 08.06.2018.

23.07.2018. – 27.07.2018.

24.09.2018. – 28.09.2018.

15.10.2018. – 19.10.2018.

Prijavi se na ovaj tečaj

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni i korišteni isključivo u svrhu informiranja o CROZ edukacijama.