Loading Tečajevi

Osnovna edukacija iz područja projektnog menadžmenta

  06.05.2019. - 10.05.2019.
Trajanje tečaja :  5 Dana
Tečaj pokriva teorijske i praktične segmente upravljanja projektima.

Cilj tečaja je pripremiti voditelje projekta za učinkovito upravljanje komunikacijom, planiranje budžeta i druge za projekt važne detalje. Uz teoretsko znanje o strukturi projekta, projektnim dokumentima i slično, tečaj pokriva i praktične segmente upravljanja konfliktima i sastancima.

Dvije su opcije trajanja tečaja ovisno o broju vježbi i primjera (prema potrebama korisnika).

 • Osnove PM-a
  · Uvod
  · Ključni pojmovi
  · Sudionici na projektu
  · Projektne faze i procesi
 • Pokretanje projekta
  · Aktivnosti
  · Ciljevi procesa inicijacije
  · Tim
  · Vrste autoriteta
  · Planiranje komunikacije
 • Planiranje projekta
  · Projektni plan
  · WBS
  · Izrada vremenskog rasporeda
  · Procjene rizika
 • Upravljanje rizicima
  · Što su rizici?
  · Identifikacija, kvalifikacija i reakcija na rizik
  · Nadzor i kontrola nad rizicima
 • Izvedba i nadzor projekta
  · Upravljanje promjenama
  · Nabava
  · Praćenje projekta
 • Zatvaranje projekta
  · Evaluacija članova tima
  · Specifični dokumenti za određene organizacije
  · Izvještaji o budžetu
  · Naučene lekcije – pozitivni i negativni aspekti projekta

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

10.06.2019. – 14.06.2019.

Prijavi se na ovaj tečaj

Suglasan sam da mi se na adresu elektroničke pošte dostavljaju obavijesti društva CROZ d.o.o. vezano za edukacijsku ponudu. Upoznat/a sam da sam u mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu CROZ d.o.o., Zagreb, Lastovska 23 ili putem maila na learn@croz.net, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; opozivom suglasnosti na obradu osobnih podataka odričem se prava na sudjelovanje u edukaciji. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na mail adresu: dfiala@croz.net.