Loading Tečajevi

Spring Framework tečaj

  15.07.2019. - 19.07.2019.
Trajanje tečaja :  5 Dana
Spring Framework je skup biblioteka koji znatno olakšava razvoj aplikacija u programskom jeziku Java.

Spring Framework je skup biblioteka koji znatno olakšava razvoj aplikacija u programskom jeziku Java, kako standardnih tako i onih enterprise aplikacija. Ovaj tečaj daje pregled Spring Frameworka, od početnih do naprednih mogućnosti.

Potrebno je aktivno znanje razvoja aplikacija u Javi i osnovno znanje razvoja Web aplikacija.

Teme iz tečaja:

– Potreba za Spring Frameworkom: što donosi u razvoja aplikacija u Javi
– Dependency Injection paradigma konstruiranja informacijskih sustava
– Inversion of Control container, aplikacijski kontekst u XML-u, Javi i s anotacijama
– profili u Springu, eksterna konfiguracija parametara
– Aspect Oriented Programming (AOP) u Springu

– Spring Boot i brz razvoj aplikacija u Springu
– Izrada REST Web servisa u Springu
– Automatska konverzija podataka iz Jave u JSON koristeći Jackson

– Spring MVC u razvoju Web aplikacija
– Thymeleaf templatei
– Data binding, validacija i internacionalizacija koristeći Thymeleaf

– Princip Spring Templatinga
– Korištenje JDBC-a kroz Spring
– Spring Data framework
– JPA object-relational mapping
– H2 relacijska baza podataka
– Kontroliranje transakcija

– Sigurnost web aplikacija
– Autentikacija i autorizacija korisnika
– Korištenje rola u aplikaciji
– Spring i messaging

Za sve upite vezane uz tečaj slobodno nam se obratite putem e-mail adrese learn@croz.net.

Ostali termini tečaja:

10.06.2019. – 14.06.2019.

14.10.2019. – 18.10.2019

Prijavi se na ovaj tečaj

Suglasan sam da mi se na adresu elektroničke pošte dostavljaju obavijesti društva CROZ d.o.o. vezano za edukacijsku ponudu. Upoznat/a sam da sam u mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu CROZ d.o.o., Zagreb, Lastovska 23 ili putem maila na learn@croz.net, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; opozivom suglasnosti na obradu osobnih podataka odričem se prava na sudjelovanje u edukaciji. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na mail adresu: dfiala@croz.net.